Jože Toporišič: Slovenska slovnica

Obzorja, 2004.

DOWNLOAD
(.pdf)


Slovenska slovnica je v tej 4. izdaji individualna odslikava truda dveh do treh generacij slovenistov: od korenin z začetka 20. stoletja (Škrabec, Breznik) prek generacije nadaljnih 30 do 40 let in končno še generacije zadnjega štiridesetljetja 20. stoletja , ki je nosila težo slovenskega novodobnega slovarja, pravopisa in slovnice, tj. dostojnih in vsega spoštovanja vrednih dosežkov slovenističnega jezikoslovja konca 20. stoletja in 2. tisočletja.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: