Feri Lainšček: Ločil bom peno od valov

Študentska založba, 2013.

DOWNLOAD
(.epub)


Prekmurje … pokrajina na levem bregu reke Mure, na skrajnem severovzhodnem delu Slovenije. Pokrajina, za katero se zdi, da se je čas ustavil. Feri Lainšček je oseba, ki je s srcem in dušo povsem predana omenjeni pokrajini. Dogajanje v tem romanu je postavil v nemirni čas ob koncu prve svetovne vojne. Ločil je materialno in duševno, vdajo in upanje, črno in belo, posameznika, družino, družbo … skratka, peno od valov. Roman je zgrajen iz treh novel, z uvodom in sklepnim pojasnilom Julijana Spranskega, Eličinim in Ivanovim sinom. Odnos med triindvajsetletno Elico in dvanajst let starejšim Ivanom je bil že od samega začetka nekaj posebnega, zavit v tančico številnih skrivnosti. Kakor hitro se je povečal njun družbeni položaj, tako so bila večja tudi razpotja med njima. Zdi se, kakor bi stala na nasprotnih si bregovih. Sama zgodba je sicer preprosta, kakovost romana pa se kaže v spreminjanju in razmišljanju glavnih likov. Dobimo vpogled v žensko, Eličino dušo, ki se iz nedolžnega, kmečkega dekleta v Soboti spremeni v malomeščansko gospo. Zunanji blišč jo začne hitro omejevati, dušiti. V nasprotju z njo pa Ivan, preprodajalec zlata, še naprej hlepi po materialnem bogastvu, po še in vedno več. Na dan začnejo prihajati temne plati njegovih preteklih dejanj. Kljub temu od družine in someščanov še vedno želi, da ga spoštujejo in občudujejo. Elica se upre. Ko odkrije, kdo je njen mož, med njima postavi mejo, ki je Ivan nikoli več ne zmore preseči … Lahko rečemo, da je to roman, v katerem spoznavamo Eličino življenjsko pot. Od nedolžnega dekleta brez pričakovanj do ženske, ki je pobegnila od svojega moža, kajti ni ji nudil sreče, ki si jo je želela. V romanu so v ospredju številne tematike – ljubezen, vzpon v družbi, hrepenenje, nemoč žensk, materinstvo, politična in vojna tematika …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: